สวยสี่หลา http://butterfliesflyaway.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=11-04-2014&group=6&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=11-04-2014&group=6&gblog=36 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[Nursing home กับมุมมองที่น่าเข้าทำงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=11-04-2014&group=6&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=11-04-2014&group=6&gblog=36 Fri, 11 Apr 2014 2:51:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=09-04-2014&group=6&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=09-04-2014&group=6&gblog=34 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[จบแล้ว เลือกโรงพยาบาลอย่างไรในการทำงาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=09-04-2014&group=6&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=09-04-2014&group=6&gblog=34 Wed, 09 Apr 2014 3:05:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=03-04-2012&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=03-04-2012&group=6&gblog=31 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[ward สูตินรี จากตรวจภายใน จนถึงคลอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=03-04-2012&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=03-04-2012&group=6&gblog=31 Tue, 03 Apr 2012 23:24:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=13-01-2012&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=13-01-2012&group=6&gblog=26 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าจากเวรดึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=13-01-2012&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=13-01-2012&group=6&gblog=26 Fri, 13 Jan 2012 9:18:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=20-12-2011&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=20-12-2011&group=6&gblog=24 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[เวรแรก ward ศัลย ใจสั่นจริงๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=20-12-2011&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=20-12-2011&group=6&gblog=24 Tue, 20 Dec 2011 10:30:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=10-12-2011&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=10-12-2011&group=6&gblog=22 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[แวะคุยก่อนขึ้นเวร(สุดท้าย)@ Ward แรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=10-12-2011&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=10-12-2011&group=6&gblog=22 Sat, 10 Dec 2011 22:16:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=27-11-2011&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=27-11-2011&group=6&gblog=20 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[1 week ago on ward]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=27-11-2011&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=27-11-2011&group=6&gblog=20 Sun, 27 Nov 2011 14:02:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=08-11-2011&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=08-11-2011&group=6&gblog=15 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้สึกอย่างไรเมื่อก้าวเข้าไปในโรงพยาบาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=08-11-2011&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=08-11-2011&group=6&gblog=15 Tue, 08 Nov 2011 21:18:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=22-10-2011&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=22-10-2011&group=6&gblog=13 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[1 เทอมผ่านไป @วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=22-10-2011&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=22-10-2011&group=6&gblog=13 Sat, 22 Oct 2011 17:43:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=05-10-2011&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=05-10-2011&group=6&gblog=10 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนความคิดใหม่ อย่าไม่กล้า ถ้ายังไม่เริ่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=05-10-2011&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=05-10-2011&group=6&gblog=10 Wed, 05 Oct 2011 9:48:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=30-07-2011&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=30-07-2011&group=1&gblog=16 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อคุณอยากเป็นครู...........]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=30-07-2011&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=30-07-2011&group=1&gblog=16 Sat, 30 Jul 2011 15:44:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=26-05-2011&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=26-05-2011&group=1&gblog=15 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อครูต้องกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=26-05-2011&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=26-05-2011&group=1&gblog=15 Thu, 26 May 2011 20:27:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=20-05-2011&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=20-05-2011&group=1&gblog=14 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อครูปันใจจะไปเป็น(ผู้ช่วย)พยาบาล*สัมภาษณ์รอบสุดท้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=20-05-2011&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=20-05-2011&group=1&gblog=14 Fri, 20 May 2011 20:35:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=18-05-2011&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=18-05-2011&group=1&gblog=13 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อครูปันใจจะไปเป็น(ผู้ช่วย)พยาบาล*ภาคต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=18-05-2011&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=18-05-2011&group=1&gblog=13 Wed, 18 May 2011 21:14:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=16-05-2011&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=16-05-2011&group=1&gblog=12 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อครูปันใจจะไปเป็น(ผู้ช่วย)พยาบาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=16-05-2011&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=16-05-2011&group=1&gblog=12 Mon, 16 May 2011 10:34:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=07-05-2011&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=07-05-2011&group=1&gblog=11 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณพ่อ คุณแม่ เตรียมตัวอย่างไร เปิดเทอมลูกใกล้เข้ามา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=07-05-2011&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=07-05-2011&group=1&gblog=11 Sat, 07 May 2011 15:54:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=25-12-2010&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=25-12-2010&group=1&gblog=10 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตครู(นั่งเป็นเรื่อง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=25-12-2010&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=25-12-2010&group=1&gblog=10 Sat, 25 Dec 2010 23:03:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=28-08-2011&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=28-08-2011&group=6&gblog=6 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[ อยากเป็นพยาบาล หรือ อยากใส่หมวกพยาบาล คิดดีๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=28-08-2011&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=28-08-2011&group=6&gblog=6 Sun, 28 Aug 2011 10:41:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=11-07-2011&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=11-07-2011&group=6&gblog=3 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[การบริบาล กับ ผู้ช่วยพยาบาล *2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=11-07-2011&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=11-07-2011&group=6&gblog=3 Mon, 11 Jul 2011 3:16:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=27-10-2010&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=27-10-2010&group=1&gblog=9 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤดูกาล...ฝนดาวตก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=27-10-2010&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=27-10-2010&group=1&gblog=9 Wed, 27 Oct 2010 8:49:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=27-10-2010&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=27-10-2010&group=1&gblog=8 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[ครูเข้าใจค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=27-10-2010&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=27-10-2010&group=1&gblog=8 Wed, 27 Oct 2010 9:31:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=18-10-2010&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=18-10-2010&group=1&gblog=7 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[อาชีครู..........ครูหลายอาชีพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=18-10-2010&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=18-10-2010&group=1&gblog=7 Mon, 18 Oct 2010 20:48:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=14-10-2010&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=14-10-2010&group=1&gblog=6 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเด็กถาม ....ครูอยากเป็นครูจริงๆหรอ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=14-10-2010&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=14-10-2010&group=1&gblog=6 Thu, 14 Oct 2010 18:13:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=12-10-2010&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=12-10-2010&group=1&gblog=5 http://butterfliesflyaway.bloggang.com/rss <![CDATA[ปิดเทอมหนูเริงร่า แต่ครูจะบ้าตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=12-10-2010&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=butterfliesflyaway&month=12-10-2010&group=1&gblog=5 Tue, 12 Oct 2010 8:06:38 +0700